četvrtak, 25. listopada 2012.

Ekstrasistole

Bolesti srca
Ventrikularne ekstrasistole
Etiopatogeneza:

Ventrikularni ektopični udari nastaju najčešće kod karditisa i intoksikacijom medikamenima. Bigeminija se sreće kod intoksikacije digitalisom.


Pojava multi-fokalnih ventrikularnih prematurnih udara različitog oblika ima ozbiljan karakter. Karakteristike su ventrikularnog prematurnog udara, pored posebnog oblika i pomanjkanje vremena korelacije sa aktivacijom atrija i puna kompenzatorna pauza koja ih prati.

Serija ventrikularnih prematurnih udara uz frekvencu od 120-180 na minutu ako se sretne, opravdana je sumnja da li je prisutna stvarna ventrikularna tahikardija ili supraventrikularna tahikardija sa aberantnim intraventrikularnim provođenjem. Opasnosti od ventrikularne tahikardije su:

•može rezultirati u kongestivno popuštanje ako duže traje ili
•da pređe u ventrikularni flater ili fibrilaciju i posljedica je trenutna smrt.
Liječenje:

Xylocain 1-2 mg/kg polako i.v. uz kontrolu EKG-a i TA, ili Novocamid 10 mg/kg/TT veoma polako i.v. uz kontrolu TA i EKG-a. AKo su aplicirani medikamenti bez učinka, indicirana je elektrokonverzija.

medicinabih.info

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.