srijeda, 24. listopada 2012.

Iznenadna srčana smrt

Iznenadna srčana smrt je prirodna smrt prouzrokovana bolešću srca, kada u roku od jednog sata od početka simptoma dolazi do gubitka svesti i prestanka cirkulacije, a u osoba sa prethodno prepoznatom ili neprepoznatom bolešću srca. Treperenje komora je u preko 3/4 bolesnika koji umru uzrok naprasne smrti. U komorskom treperenju mehanička aktivnost srca prestaje i posle 8-10 sekundi dolazi do gubitka svesti a smrt nastaje za 3 do 5 minuta zbog oštećenja mozga.U preko 80 % bolesnika koji umiru iznenada uzrok je koronarna bolest srca. Slabost srčanog mišića, obolenje zalistaka, plućna embolija, poremećaj sastava krvi i antiaritmički lekovi su takođe razlog za pojavu iznenadne srčane smrti.Faktori koji neporedno dovode do iznenadne srčane smrti su akutni fizički napor i emocionalni stres. Fizički napor velikog intenziteta, posebno u uslovima emocionalnog stresa, posle obeda, kada je veoma toplo i vlažno vreme, je okidač za treperenje komora i pojavu iznenadne srčane smrti. U emocionalnom stresu povećava se zgrušavanje krvi, raste krvni pritisak i ubrzava se srčani rad, sužavaju se krvni sudovi i to sve izaziva opasne aritmije.Spasonosna mera u lečenju treperenja komora i sprečavanju smrti je primenjen elektrošok u roku od par minuta od gubitka svesti. U prevenciji iznenadne srčane smrti osnovno je lečenje koronarne bolesti srca produvavanjem koronarnih arterija ili hirurški aorto-koronamim bajpasom, primenom beta blokatora, Amiodarona i ugradnjom automatskog defibrilatora.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.