četvrtak, 26. siječnja 2012.

HRONIČNO PLUĆNO SRCE (HPS)

DEFINICIJA
HPS predstavlja promene desnog srca nastale zbog primarnih poremećaja pluća. Karakteriziraju ga: promene desnog srca u vidu hipertrofije, dilatacije i insuficijencije desne komore.

UZROCI:

1. BOLESTI KOJE PRIMARNO OŠTEĆUJU DISAJNE PUTEVE:

- HOPB (COPD) hronična opstruktivna bolest pluća (bronhitis i emfizem) i astma
- Difuzne bolesti pluća
- Opsežne plućne resekcije

2. BOLESTI KOJE OTEŽAVAJU MEHANIKU GRUDNOG KOŠA:

- Kifoskolioza
- Neuromišićne bolesti (mišićne distrofije, poliomijelitis, amiotrofična lateralna skleroza)
- Oštećenje respiratornog centra u produženoj moždini

3. BOLESTI KOJE PRIMARNO OŠTEĆUJU VASKULARNU MREžU PLUĆA:

- Plućna tromboembolija, posebno recidivirajuća
- Arteritis a. pulmonalis

PATOFIZIOLOGIJA:
Osnovni mehanizam nastanka hroičnogn plućnog srca je PLUĆNA HIPERTENZIJA (PAH), tj. poremećaj plućne cirkulacije. Da bi se razvila hipetenzija mora biti prevaziđen rezervni kapacitet plućne cirkulacije (sposobnost da se primi nekoliko puta veći volumen, a da ne poraste pritisak u plućnoj arteriji). Rezervni kapacitet se zasniva na otvaranju ranije neperfundovanih krvnih sudova (uglavnom u gornjim delovima pluća) i na rastegljivosti plućne vaskularne mreže (uglavnom u donjim delovima pluća)

U NASTANKU PLUĆNE HIPERTENZIJE UčESTVUJE NEKOLIKO FAKTORA:

1.VAZOKONSTRIKCIJA u slučaju hipoventilacije alveola. Da bi se održao  lokalni protok u području sa hipoventilacijom i protok u normalno ventilisanim regionima
2.REDUKCIJA PLUĆNE VASKULARNE ŠARE (emfizem, fibroze)
3.HIPERVOLEMIJA i HIPERKINETSKO STANJE KRVOTOKA

-Usled hipoksije i hipoksemije dolazi do stvaranja ER i ubrzane srčane radnje, što sekundarno dovodi do poliglobulije i kompenzatorne tahikardije, pa se povećava minutni volumen (MV). Povećan MV može da doprinese plućnoj hipertenziji, kada je plućne vaskularna mreža dovoljno redukovana.

KLINIČKA SLIKA:

 U kliničkoj slici dominiraju dispneja, suv kašalj, cijanoza, malaksalost, konfuzija, sinkopa, palpitacije.
U početku postoji samo plućna bolest, a zatim nastaju razni stepeni plućne insuficijencije, kojoj se pridružuje plućna hipertenzija. U poslednjem stadiju bolesti dominira srčano oboljenje, tzv. COR PULMONALE CHRONICUM. Hronično plućno srce najčešće nastaje na bazi hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP)

DIJAGNOZA
-promene na plućima (emfizem, bronhitis, intersticijska plućna fibroza, sistemske bolesti)
-tahikardija, slabiji srčani tonovi, naglašen P2. U odmaklom stadijumu registruje se sistolni šum trikuspidne insuficijencije (zbog dilatacije DK).
-znaci zarajenja desnog srca (nabrekle jugularne ,edemi, kongestija jetre, ascites)
-znaci hipoksemije i hiperkapnije (glavobolja, znojenje, pospanost)
-auskultatorno ne plućima obilje ranoinspirijumskih i kasnoinspirijumskih pukota

EKG promjene:
 -P PULMONALE=visok i šiljat P (nastaje u hipertrofiji ili dilataciji desne pretkomore)
-VISOK R U V1=hipertrofija desne komore
-RR’ U V1 i V2=blok desne grane
-NEGATIVAN T U V1, V2, V3=česta prolazna pojava u pogoršanjima plućne hipertenzije


TERAPIJA:

1.TERAPIJA OSNOVNOG PLUĆNOG OBOLJENJA i PLUĆNE INSUFICIJENCIJE:

u HOBP cilj je da se bronhije učine što prohodnijim, što uključuje:
-drenažu bronha iskašljavanjem
-suzbijanje  infekcija visokim dozama antibiotika
-kortikosteroidi otkalanjaju edem sluzokože bronha
-bronhodilatatori
-O2, vještačka ventilacija (NIV)


2.LEČENJE INSUFICIJENCIJE DESNOG SRCA OBUHVATA:
-redukciju soli u ishrani
-diuretici
-kardiotonici (glikozidi digitalisa) i vazodilatatori (Nifedipin)

PROGNOZA je loša !!!
izvor: http://www.medicinabih.info/medicina/interna/hronicno-plucno-srce/

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.