nedjelja, 14. travnja 2013.

Trikuspidna stenoza


Hronično reumatsko oboljenje srca dovodi do jednog ili više ataka reumatske groznice koje stvara rigidnost i deformaciju srčanih zalistaka, spaja komisure, ili skraćuje i spaja chordae tendineae. Rezultat ovoga ogleda se u stenozi i insuficijenciji, a katkad i obe postoje, mada su jedna ili druga predominantne. Mitralni zalisci su zahvaćeni u 50—60% slučajeva; udružene lezije mitralnih i aortalnih zalistaka sreću se u 20% slučajeva; oštećenje samo aortalnih zalistaka u 10% slučajeva. Trikuspidalni zalisci su oboleli samo zajedno sa mitralnim i aortalnim zaliscima i to u 10% slučajeva. Zalisci pulmonalne arterije su rede zahvaćeni.Klinička slika

U anamnezi bolesnika sa reumatskim oboljenjem srca moguće je samo u 6096 slučajeva ustanoviti reumatsku groznicu.


Najraniji znak organskog oboljenja srčanih zalistaka je izraženi šum; međutim, najranije podatke o značajnom hemodinamskom oštećenju srčanih zalistaka nalazimo prilikom rentgenskog ispitivanja, fluoroskopije, EKGa. Na ovaj način najranije možemo otkriti uvećanje srčanih šupljina. I brižljiv fizikalni nalaz može nam biti od velike koristi u postavljanju dijagnoze kada je u pitanju oboljenje srčanih zalistaka.

Važni nalazi za svaki od promenjenih srčanih zalistaka predstavljeni su u Tabeli 8—1. Slede objašnjenja u vezi hemodinamskih promena, simptoma, udruženih nalaza i uzroka.

Postupak kod asimptomatičnog oboljenja srčanih zalistaka

A. Prevencija:

1. Obnavljanje akutne reumatske groznice može se sprečiti (1) izbeći izlaganje streptokoknoj infekciji; (2) stalna profilaksa antibioticima posebno izdvojenih bolesnika ispod35 godina starosti i onih koji znaju da su biliizloženi streptokoknoj infekciji; i (3) brzo iadekvatno lečenje infekcije izazvane hemolitičnim streptokokom.

2. Bolesniku je potrebno dati savet upogledu sanacije zuba, urogenitalnog trakta,eventualne hirurške intervencije itd. Na ovajnačin moguće je sprečiti bakterijemiju i subakutni bakterijski endokarditis.

B. Opšte mere: bolesniku je neophodnoobjasniti o eventualnoj mogućnosti smanjene fizičke sposobnosti u kasnijem životu. Utoku praćenja bolesnika mogu se konstatovati i promene na tireoidnoj žlezdi, zatim može doći do pojave anemije i aritmije; potrebno je održati opšte stanje zdravlja i izbećigojaznost kao i preterana fizička zamaranja.

Najveći broj bolesnika koji boluje od stenoze trikuspidalnih zalistaka su žene. U isto vreme obično su oboleli i mitralni zalisci. Stenoza trikuspidalnih zalistaka predstavlja u stvari mehaničku prepreku za protok krvi u srce, a zadržavanje sistemnog venskog protoka je adekvatno promenama u plućnom venskom protoku koji je uzrokovan mitralnom stenozom. Na stenozu trikuspidalnih zalistaka može se posumnjati kada dođe do dekompenzacije desnog srca zbog oboljenja mitralnih zalistaka. Tada je izražena hematomegalia, ascit i edem. Ovi simptomi su izraženiji ako postoji fibrilacija atria. Obično je prisutan i zamor. Kardijalna ciroza se rano razvija a bolesnici stiču karakterističan kompleks simptoma koji se sastoji u mešanoj perifernoj cijanozi i lakoj žutici. Bolesnika je potrebno pažljivo pregledati da bi se izdiferenciralo dijastolno dobo van je duž donje leve ivice sternuma, od šuma koji se čuje kod mitralne stenoze. Kada je prisutan sinusni ritam, mogu se naći i presistolne pulzacije jetre i to čak u jednoj polovini pregledanih bolesnika. Ako postoji fibrilacija atria zapaženo je sporo pražnjenje jugularne vene za vreme dijastole. Na radiografiji ili angiografiji vidi se ogromno uvećani desni atrij. I ovo je jedan od načina da se potvrdi dijagnoza obolelih trikuspidalnih zalistaka.

Lečenje

Kongenitalna stenoza trikuspidalnih zalistaka je udružena i sa nerazvijenim desnim ventriklom i zbog toga nije indikovana valvulotomia. Usmeravanje protoka vene kave superior u desno pluće je dosta bezbedna metoda operativnog zahvata.

Rede se sreće stečena stenoza trikuspidalnih zalistaka i u tom slučaju moguće je načiniti valvulotomiju pod kontrolom oka ali je obično potrebno izvršiti zamenu zalistaka plastičnom protezom.

Prognoza

Ponovljena reumatska groznica može u bilo koje vreme da dovede do fatalne dekompenzacije srca. Stalna pretnja je ispoljena u mogućnosti razvijanja bakterijskog endokarditisa.

Obično su udruženi sa obolelim mitralnim zaliscima. Prognoza je iznenađujuće dobra, čak i 10 godina posle pojave edema, ali su bolesnici ograničeno sposobni da rade zbog zamaranja.

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Maurice Sokolow
Dr Ernest Jewetz

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.