nedjelja, 14. travnja 2013.

Trikuspidna atrezija


Atrezija trikuspidalnih zalistaka može da se javi kao izolovana mana, zatim udružena sa stenozom plućne arterije i atrijalnim septum defektom ili pak udružena sa ventrikularnim septum defektom ili ductus arteriosus perzistensom. Krv iz desnog atrija prolazi u levi atrij i dolazi u pluća prolazeći kroz ventrikularni septum defekt u desni ventrikl ili pak u slučaju ako se radi o rudimentarnom desnom ventriklu i pulmonalnoj arteriji u tom slučaju prolazi kroz ductus arteriosus perzistens iz aorte u plućnu cirkulaciju.Ispitivanjem se da ustanoviti veoma jak apikalni impuls i sistolni šum kao i tril duž leve ivice sternuma, zatim cijanoza, batičasti prsti i policitemija. EKG pokazuje devijaciju električne osi u levo ili hipertrofiju levog ventrikla. Za konačnu dijagnozu neophodno je napraviti kateterizaciju srca i angiokardiografiju. Ako se radi o niskom pulmonalnom protoku krvi metoda izbora je anastomoza između a. subclaviae i pulmonalne arterije (Blalock). Do sada se nije pokazala korisnom anastomoza između desnog artija i pulmonalne arterije.


Prognoza nije dobra što se tiče života. Samo pojedini bolesnici dozive odraslu dob.

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Maurice Sokolow
Dr Ernest Jewetz

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.