nedjelja, 14. travnja 2013.

Ductus arteriosus persistens


Nastaje kada se u embriogenetskom razvoju ductus arteriosus ne zatvori i perzistira kao šant spajajući levu granu a. pulmonalis i aortu obično u blizini leve a. subclaviae. Krv potiče iz aorte kroz ductus neprekidno u sistoli i dijastoli; to je oblik arterijovenskc fistule na koji način se povećava rad levog ventrikula. U nekih bolesnika obliterativne promene u krvnim sudovima pluća dovode do pulmonalne hipertenzije. U tom slučaju šant je bidirekcionalni ili desnolevi.Klinička slika

A. Simptomi i znaci: nema simptoma svedok ne nastupi dekompenzacija levog ventrikla. Srce je u normalnim granicama ili lakouvećano sa izraženom akcijom na vrhu. Pulsni pritisak je širok, a dijastolni pritisak jenizak. Levo, na ivici sternuma u prvom idrugom interkostalnom prostoru čuje se kontinuirani grub šum “mašine”, akcentovan ukasnoj sistoli. Tril je čest. Ako postoji značajno uvećanje levog ventrikla prisutno je iparadoksalno cepanje drugog tona.
B. Radiografski nalazi: srce je normalneveličine i kontura, ali može da postoji i uvećanje levog atrija i levog ventrikla. Uočljivoje izbočenje a. pulmonalis, aorte i levog atrija.
C. EKG: normalan nalaz ili znaci uvećanja levog ventrikla, što zavisi od širine ductusa.
D. Posebna ispitivanja: kateterizacijom srca moguće je ustanoviti levodesni šant. Kateter može da prođe iz a. pulmonalis kroz ductus u aortu i uz pomoć angiokardiografije moguće je isključiti prisustvo drugih mana (kao npr. rupturu sinusa Valsalvae u desno srce), koji daje sličan šum kao i ductus arteriosus perzistens.


Lečenje

U iskusnim rukama operativna smrtnost je niska (< 1%), zbog toga se preporučuje zatvaranje duetusa i to kako u dece tako i u odraslih. Operativna smrtnost je veća u starijih bolesnika. Zbog toga treba biti oprezan pri savetovanju hirurške intervencije, naročito ako su bolesnici asimptomatični i nemaju hipertrofiju levog ventrikla. Najveću opasnost predstavlja subakutni bakterijski endokarditis.
U slučaju da postoji pulmonalna kipertenzija indikacije za ligiranje ili presecanje duetusa su sporne, ali savremeno shvatanje ide u prilog ligiranju u svim slučajevima dok je šant još levodesni, dok se pulmonalni protok povećava, a pritisak u a. pulmonalis je < 100 mm Hg.

Prognoza

Veliki šantovi još u ranom detinjstvu uzrokuju veliku smrtnost. Manji šantovi su kompatibilni sa dužim životnim dobom. Najčešća komplikacija je kongestivno popuštanje srčane funkcije. Takođe može da dođe i do bakterijskog endokarditisa. Jedan mali procenat bolesnika ima i pulmonalnu hipertenziju i rcverzni šant, tako da su donji ekstremiteti, naročito prsti na nogama cijanotični u odnosu na normalnu boju prstiju na rukama. U ovom stanju bolesnik nije za operaciju.

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Maurice Sokolow
Dr Ernest Jewetz

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.