subota, 20. listopada 2012.

Trikuspidna insuficijencija


Insuficijencija trikuspidnog zaliska U trikuspidnoj insuficijenciji, zbog neodgovarajućeg zatvaranja trikuspidnog otvora, dolazi do vraćanja krvi iz desne komore u desnu pretkomoru.



Uzrok nastanka
Trikuspidna insuficijencija je najčešće funkcionalna, uslovljena dilatacijom desne komore i trikuspidnog prstena, bez anatomskog oštećenja samih kuspisa. To se dešava u svim oboljenjima u kojima se razvija plućna hipertenzija, kao i u oboljenjima koja primarno oštećuju funkciju desne komore. Organska trikuspidna insuficijencija uslovljena je infektivnim endokarditisom, ređe reumatskim, zatim disfunkcijom papilarnih mišića u okviru ishemijske bolesti desne komore, prolapsom, karcinoidnim tumorom, traumom, kao i kongenitalnim anomalijama kao što su Ebsteinova anomalija, atrioventrikularni kanal i endomiokardna fibroza.


Klinička slika
U kliničkoj slici dominiraju simptomi plućne hipertenzije i smanjenog minutnog volumena (zamor, otežano disanje, anginozni bolovi), kao i simptomi insuficijencije desnog srca (bol ispod desnog rebarnog luka, osećaj pulsiranja i bolovi u vratu). U odmaklijoj fazi može doći do pojave ascitesa (nakupljanje tečnosti u trbušnoj duplji), izraženih perifernih edema (otoka) i žutice.


Dijagnoza
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, rendgenografije pluća i srca, EKG-a, ehokardiografije, kateterizacije srca.


Lečenje
Pošto je funkcionalna trikuspidna insuficijencija rezultat dekompenzacije desnog srca, u  medikamentoznom lečenju se koriste digitalis, diuretici i vazodilatatori. Značajna dilatacija trikkuspidnog otvora zahteva hiruršku korekciju u vidu anulopolastike (ugradnja veštačkog prstena), a organski izmenjeni trikuspidalni zalistak zamenjuje se ugradnjom veštačkog zaliska.

 stetoskop.info

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.