četvrtak, 25. listopada 2012.

Trikuspidalna stenoza

Trikuspidalna stenoza (stenoza desnog venskog otvora) je mana u kojoj, zbog suženja trikuspidnog otvora, postoji opstrukcija u kretanju krvi iz desne pretkomore u desnu komoru. 


Uzrok nastanka
Kao stečena mana, najčešće je uslovljena reumatskom groznicom, kada je pridružena mitralnoj stenozi. Ređe se trikuspidna stenoza javlja u okviru fibroelastoze endokarda, endomiokardne fibroze, sistemskog eritemskog lupusa ili u karcinoidnom sindromu.

Trikuspidalna stenoza kao urođena mana uzrokovana je kongenitalnim abnormalnostima trikuspidnog zaliska u sklopu kompleksnih malformacija srca.

Klinička slika
Klinička slika zavisi od dominantne prateće mane (mitralna, aortna). Ukoliko je izražena trikuspidalna stenoza, dominira zamor, dispneja (otežano disanje) i bolovi u predelu jetre (venski zastoj). Od kliničkih znakova ispoljeni su: nabrekle vratne vene, hepatomegalija ( uvećana jetra), ascites (tečnost u trbuhu), periferni edemi (otoci).

Dijagnoza
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, fizikalnog nalaza, EKG-a, radiološkog pregleda, ultrazvuka i kateterizacije srca.

Lečenje
Primena diuretika za smanjenje sistemske venske kongestije je dozvoljena u izolovanim i osrednje izraženim oblicima bolesti. Hirurško lečenje se razmatra u sklopu postojanja pridruženih mana, a indikacija za takvo lečenje se postavlja u slučaju smanjenja površine trikuspidnog otvora ispod 2 cm², ili pri postojanju  gradijenta pritiska od 5 mmHg i više. Način hirurškog lečenja podrazumeva valvuloplastiku ili zamenu trikuspidnog zaliska, a poslednjih godina se izvodi balon-dilatacija trikuspidnog ušća. 

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.