nedjelja, 14. listopada 2012.

Sick sinus syndrome


Bolest sinusnog čvora (sick sinus syndrome) Bolest sinusnog čvora je uzrokovana nesposobnošću sinusnog čvora da normalno stvara nadražaje, ili poremećajem sprovođenja impulsa od sinusnog čvora na pretkomore.Uzrok nastanka
Većina (50-70%) bolesnika sa bolešću sinusnog čvora nema drugo kardiovaskularno oboljenje. Patohistološke studije su pokazale postojanje izražene fibroze sinusnog čvora i delova pretkomora, a nekad i atrioventrikularnog nodusa. U ostalih bolesnika najčešće je prisutna angina pektoris ili preboleli infarkt miokarda, nekad kardiomiopatije i valvularne mane srca.


Klinička slika
Sinusni arest, u zavisnosti od dužine trajanja, bez adekvatnog ritma izmicanja može uzrokovati nesvesticu, presinkopu ili sinkopu (gubitak svesti). Tahikardija (ubrzan rad srca) dovodi do osećaja palpitacija. Učestalost simptoma može biti različita. Neki bolesnici ih imaju svakodnevno, više puta, a u drugih postoji period bez simptoma i po više meseci.


Dijagnoza
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, EKG-a.


Lečenje
Lečenje medikamentima je najčešće neefikasno, zato je implantacija pacemakera metoda izbora.

stetoskop.info

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.