subota, 20. listopada 2012.

Perikarditis


Perikarditis predstavlja zapaljenski proces koji zahvata srčanu kesu - perikard. Može biti izolovan ili udružen sa miokarditisom i endokarditisom, kada se govori o pankarditisu. Javlja se kao primarna manifestacija zapaljenja perikarda ili kao sekundarna pojava u sklopu drugih bolesti.


Učestalost

Učestalost se kreće od 2 do 6%, dok se klinički dijagnostikuje jedan na hiljadu bolničkih prijema, što ukazuje na činjenicu da često ostaje neprepoznat. Češći je kod muškaraca i odraslih, nego kod žena i dece.


Uzrok nastanka

Veliki je broj faktora koji dovode do nastanka perikarditisa, pa se on i klasifikuje prema uzročniku ili bolesti čija je manifestacija ili komplikacija:
Infektivni perikarditis - virusni (coxsackie A i B, echovirus, adenovirus, ebstein-barr,varicella,mumps,HIV); bakterijski (staphylococcus, pneumococcus, streptococcus,gram negativne bakterije); gljivični (histplasmosis, aspergillosis, candida albicans, blastomycosis); parazitni (amebiasis, toxoplasmosis, echinococcosis)

Idiopatski, uremički, neoplastički perikarditis (metastaze karcinoma pluća, dojke, melanoma, leukemije,..), perikarditis u toku infarkta miokarda, postiradijacioni, traumatski perikarditis, perikarditis povezan sa oboljenjima vezivnog tkiva (sistemski eritematozni lupus, reumatodni artritis, sklerodermija, reumatska groznica,..), perikarditis u sklopu drugih inflamatornih oboljenja (sarkoidoza, amiloidoza,), perikarditis izazvan lekovima, perikarditis u sklopu miksedema i perikarditis nakon oštećenja miokarda i perikarda.


Akutni perikarditis

•pericarditis sicca (suvi perikarditis) je sindrom izazvan zapaljenjem perikarda najčešće virusima. U početku se javljaju povišena temperatura, bol u mišićima, znojenje, groznica, opšta malaksalost, gubitak apetita. Najkarakterističniji simptom je bol u grudima, lokalizovan iza grudne kosti, često se širi u vrat i levu lopaticu.Ima karakter stezanja, pojačava se pri dubokom udahu, ležanju na leđima, kašlju, okretanju, a smanjuje u sedećem položaju i naginjanju prema napred. Auskultacijom se čuje karakteristično perikardno trenje.
•perikarditis exsudativa - perikardni izliv može da nastane kao odgovor na oštećenje perikarda svim uzročnicima i može biti serozan, bistar, gnojav, hemoragičan (prisustvo krvi u izlivu) i hilozan. Manji izlivi su asimptomatski ali kod većih bolesnik se žali na stalan bol ili pritisak u grudima, otežano disanje, otežano gutanje, kašalj, štucanje i promuklost.


Tamponada srca

Podrazumeva kompresiju srca povećanim intraperikardnim pritiskom, koji ometa  punjenje srca. Može se razviti u svim oblicima perikarditisa. Bolesnici se žale na otežano disanje,bol u grudima, a karakterističan nalaz je Beckov trijas:snižen arterijski, povišen venski pritisak i smanjene amplitude kontrakcija srca.Stanje svesti je poremećeno, bolesnici su bledi, oznojeni, ubrzano dišu.

Hronični perikarditis
Percarditis constrictiva - podrazumeva prisustvo čvrstog, fibrozno zadebljalog ili kalcifikovanog perikarda koji ograničava punjenje srca.Najvažniji klinički simptomi su zamaranje, otežano disanje i kašalj. Vratne vene su nabrekle, jetra je uvećana, a u odmaklom stadijumu  nalaze se ascites (prisustvo tečnosti u trbuhu) i edemi (otoci) na donjim ekstremitetima.

Parcijalni perikarditis i parcijalna konkrecija srca - javljaju se adhezije (priraslice) između dva lista perikarda, između perikarda i srca ili između perikarda i susednih struktura grudnog koša. Bolesnici se žale na otežano disanje pri naporu, bolove u grudima i osećaj preskakanja srca.

Hronični perikardni izliv - podrazumeva perzistiranje izliva duže od 6 meseci. Uglavnom se dobro toleriše,a može da postoji osećaj težine u grudnom košu,otežano disanje pri naporu, kašalj i promuklost.


Dijagnoza
Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, EKG-a,rendgenskog nalaza, ultrazvuka, CT-a i NMR-a.


Lečenje

Lečenje akutnog perikarditisa uključuje hospitalizaciju,ležanje do prestanka bolova i normalizovanja tempereture.Primenjuju se antimikrobni lekovi, analgetici ili nesteroidni antiinflamatorni lekovi.U upornijim slučajevima treba primeniti kortikosteride. Jedina efikasna terapija tamponade srca je evakuacija tečnosti, a lečenje hroničnih oblika podrazumeva hirurške resekcije izmenjenog perikarda. 

stetoskop.info

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.