srijeda, 24. listopada 2012.

Paroksizmalna supraventrikularna tahikardija


Paroksizmalna supraventrikularna tahikardija (PSVT) spada u pretkomorske aritmije i podrazumeva iznenadnu pojavu ubrzanja srčane frekvencije.


Uzrok nastanka

Najčešće nastaje zbog postojanja dva funkcionalna puta u samom AV čvoru, u kome dolazi do kružnog kretanja električne draži. Kružno kretanje električne draži u sinusnom čvoru ili pretkomorama, ili povećan automatizam u ovim strukturama, takođe mogu biti uzrok pretkomorskih tahikardija, ali znatno ređe. Povećan automatizam AV regije može biti uzrok nastajanja uporne tahikardije izazvane intoksikacijom digitalisom ili je pratilac akutnog infarkta miokarda, odnosno koronarne bolesti.

Klinička slika

Napad PSVT nastaje naglo u vidu lupanja srca i može trajati nekoliko minuta ili više sati, pa i dana. Kada se javi u osoba bez oštećenja srca, sem osećaja lupanja srca, obično nema značajnijih simptoma.  Kod bolesnika sa oštećenjem srca ( miokarditis, koronarna bolest, arterijska hipertenzija, urođene i stečene srčane mane) duže trajanje napada može uzrokovati pogoršanje pumpne funkcije srca i miokrdnu ishemiju.

Dijagnoza
Frekvencija je obično 140 - 200 u minuti,a na EKG-u postoje karakteristične promene ( negativni retrogradni p talasi u odvodima II, III i aVF, ili se p talasi ne razaznaju).


Lečenje

Prekidanje tahikardije u osoba mlađih od 35 godina može da se provede nadražajem vagusa (Vasalvin manevar, nadražaj na povraćanje, masaža sinusa karotikusa ili pritisak na očne jabučice). Lek izbora za prekid napada je verapamil. Takođe se napad može zaustaviti i primenom beta blokatora i drugim antiaritmicima.
PSVT, koja nastaje retko i nije praćena izraženijim simptomima, ne iziskuje preventivnu terapiju, dok ona koja ugrožava bolesnika izraženim simptomima, kardiovaskularnom dekompenzacijom, može biti uspešni prevenirana antiaritmicima IA, IC, II, III i IV grupe. Uporne i česte tahikardije mogu se radikalno lečiti intrakardijalnom kateter-radiofrekventnom ablacijom i uklanjanjem sporog ili brzog puta.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.