srijeda, 24. listopada 2012.

Insuficijencija zaliska plućne arterije


Insuficijencija zaliska plućne arterije omogućava vraćanje krvi iz plućne arterije u desnu komoru tokom dijastole.


Uzrok nastanka
Ova mana je retko organskog porekla, kada se kao etiološki činioci pominju reumatski endokarditis, urođena bikuspidna valvula, karcionid, infektivni endokarditis, trauma, a najčešće je funkcionalnog porekla u plućnoj hipertenziji (mitralne mane, urođene mane sa levo-desnim šantom, cor pulmonalne chronicum, primarna plućna hipertenzija).


Klinička slika
U kliničkoj slici dominiraju znaci plućne hipertenzije (zamor, otežano disanje, anginozni bolovi). Čuje se dijastolni usisavajući šum (Graham-Steell), kao znak funkcionalne insuficijencije zaliska plućne arterije.


Dijagnoza
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, EKG-a, rendgenografije srca i pluća, kateterizacije srca.


Lečenje
Terapija podrazumeva lečenje osnovnog oboljenja, a u slučaju organskog oštećenja zaliska infektivnim endokarditisom – najčešće se ugrađuje bioproteza.

vasdoktor.com
stetoskop.info

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.