srijeda, 24. listopada 2012.

Atrijalna tahikardija


Pretkomorska (atrijalna) tahikardija se odlikuje brzim radom pretkomora zbog pojave ektopičkog impulsa (iz jednog fokusa ili usled kružnog toka) pravilnog ritma s frekvencijom od 120 - 220/min.


Ako je provođenje impulsa 1:1, komore se ubrzavaju i nastaje prava supraventrikularna tahikardija. Međutim mnogo je češća pretkomorska tahikardija s blokom 2 :1, 3 :1, 4 :1, pa je komorska frekvencija neujednačena ali, najčešće nije ubrzana.

Na EKG-u se registruju P talasi koji su sličnog izgleda kao pri normalnoj sinusnoj aktiviciji - ako je ektopični impuls nastao u blizini sinusnog čvora, ili različit u izgledu i smeru - ako impuls nastaje u donjim delovima pretkomora.

Etiološki atrijalna tahikardija je u više od dve trećine bolesnika vezana za intoksikaciju digitalisom. Ređi uzroci su ishemijska bolest srca, hronično plućno srce i hipokalijemija. Simptomatologija zavisi od komorske frekvencije i težine osnovnog oboljenja. 

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.