subota, 20. listopada 2012.

Ateroskleroza


Ateroskleroza je najčešća i najozbiljnija bolest u grupi bolesti nazvanoj arterioskleroze - bolesti za koje je karakteristično da arterijski zid postaje stanjen i slabije elastičan.


Nastanak bolesti
Ateroskleroza se obično manifestuje kroz tri stadijuma: rani, razvijeni i zrela lezija.

•Početna lezija se karakteriše nodularnim zonama lipidnih depozita, koji se morfološki vide kao «masne pruge». One predstavljaju nakupljene makrofage ispunjene lipidima u intimi krvnog suda. Ove rane lezije se razvijaju pre desete godine i šire se tokom života, tako da u trećoj deceniji zauzimaju 1/3 aortne površine.
•Razvijene lezije se nazivaju «plakovi». Oni se u početku javljaju u koronarnim arterijama, abdominalnoj aorti i u nekim segmentima karotidnih arterija. Postaju izrazite tokom III i IV dekade života. Ovi fibrozni plakovi su čvrsti, kupastog oblika i prekriveni fibromuskularnom kapom.
•Zrela lezija može progredirati do stadijuma sa zrelom fibroznom kapom na kojoj se uočavaju ulceracije. Ove lezije lako rupturiraju i dovode do stvaranja tromboze i tromboembolizacije sa nastankom kliničkih manifestacija ateroskleroze kao što su: koronarna bolest (KB), cerebrovaskularni inzult i periferna vaskularna bolest.
Faktori rizika
Promenljivi faktori rizika za pojavu kliničkih manifestacija su: životne navike (stil života) i neke biohemijske ili fiziološke karakteristike.

•Životne navike obuhvataju: hiperkalorijsku ishranu bogatu zasićenim mastima i holesterolom, pušenje duvana, prekomernu upotrebu alkohola i fizičku neaktivnost.

•Biohemijske ili fiziološke karakteristike vezane za povećani rizik pojave KB su: povećanje ukupnog holesterola u plazmi, povećanje nivoa LDL holesterola, niske playmatske vrednosti HDL holesterola, povišeni trigliceridi u serumu, hipertenzija, hiperglikemija, dijabetes, gojaznost, kao i trombogeni faktori (hiperfibrinogenemija).
•Nepromenjive - lične karakteristike su: starost, pol, pozitivna porodična anamneza za postojanje KB ili neke druge aterosklerotske vaskularne bolesti u mlađem životnom dobu (za muškarce pre 55. a za žene pre 65. godine), lična anamneza KB ili neke druge aterosklerotske bolesti.
Lečenje
Lečenje ateroskleroze usmereno je zapravo na lečenje njenih komplikacija: infarkt miokarda, angina pectoris, aritmije, moždani udar itd. Stoga je ovde izuzetno važna prevencija u koju spadaju mere smanjivanja faktora rizika koji mogu pogodovati razvoju ateroskleroze. Važna je dakle pravilna ishrana bez prekomernog unošenja masnoća i šećera, fizička aktivnost, regulisanje telesne težine i krvnog pritiska, nepušenje.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.