srijeda, 30. svibnja 2012.

Birgerova bolest

Birgerova bolest je hronična inflamatorna (zapaljenska) bolest koja zahvata male arterije i vene ekstremiteta. Inflamacije su segmentalnog karaktera sa očuvanim delovima krvnih sudova. Arterijsko stablo je normalnog izgleda sve do mesta okluzije kada nastaje prekid u kontinuitetu cirkulacije.Uzrok nastanka
Najvažniji etiološki faktor je duvan. Obično obolevaju mlađi muškarci, ali se  u poslednje vreme javlja i kod žena.


Klinička slika

Prvi simptom je hladnoća u nogama, klaudikacije ( bolovi pri naporu) i noćni bolovi. Kasnije se javljaju veoma bolne ulceracije i gangrene. Stopala su hladna, puls je slabije opipljiv ili odsutan ispod kolena. U oko 40% slučajeva se javlja nodularni, bolno osetljiv površinski tromboflebitis. U oko polovine pacijenata postoji osetljivost na hladnoću i pojava Raynaudovog fenomena.

Dijagnoza

Osim anamneze i pregleda, od neinvazivnih metoda najznačajniji je ultrazvuk, ali arteriografija  definitivno potvrđuje dijagnozu.

Lečenje

Prekid pušenja. Protiv jakih bolova se uzimaju analgetici, može se pokušati sa hemoreološkim sredstvima, vazodilatatornom i antikoagulantnom terapijom. Kada su prisutne trofičke promene mora se pribeći amputaciji.

stetoskop.info

Barlow sindrom

Barlov - ov sindrom predstavlja prolaps mitralne valvule, srčanu manu kod koje nastaje izbočenje ili delimično izvrtanje jednog ili oba mitralna kuspisa prema levoj pretkomori tokom sistole. U takvoj situaciji može doći do različitog stepena mitralne regurgitacije.


Uzrok nastanka
Tačan uzrok nastanka ove mane nije poznat, nekada se nasleđuje, a često se javlja kod Marfanovog sindroma, Gravesove bolesti, atrijalnog septalnog defekta.

Klinička slika
Simptomi su, u najvećem broju slučajeva u vidu funkcionalnih manifestacija kardiorespiratornih ( prekordijalni bol, palpitacija - lupanje srca, dispneja - otežano disanje) i neuropsihičkih poremećaja (anksioznost, vertigo - vrtoglavica, sinkope - kratkotrajan gubitak svesti). U slučaju izražene mitralne regurgitacije javljaju se simptomi plućne kongestije i kasnije, insuficijencije levog srca. Klinički znaci se prezentuju anomalijama koštanog sistema (deformacije toraksa - ravna leđa, kokošije grudi, zatim gotsko nepce) i karakterističnim auskultatornim nalazom na srcu. On se ogleda u pojavi izolovanog mezosistolnog klika, ponekad praćenog mezosistolnim šumom, ponekad šum može da bude holosistolni ili samo telesistolni, bez klika. Klik se ranije javlja, a šum postaje intenzivniji u inspirijumu.

Komplikacije
Najčešća komplikacija je progresija mitralne regurgitacije, bilo zbog progresije degenerativnih promena na kuspisima bilo zbog rupture hordi. Infektivni endokarditis javlja se u 2-3%, a nagla srčana smrt u oko2% slučajeva.

Dijagnoza
Postavlja se na osnovu anmneze, kliničke slike, kliničkog pregleda, EKG-a, rendgenografije, ultrazvuka, kateterizacije srca.

Lečenje
Profilaksa infektivnog endokarditisa se primenjuje u bolesnika sa prisutnom mitralnom insuficijencijom i miksomatozno izmenjenim kuspisima. Beta blokatori su lekovi izbora za funkcionalne smetnje i pojavu aritmija. U slučaju cerebrovaskularnih akcidenata primenjuju se antiagregaciona ili, eventualno, antikoagulantna terapija. Značajnije simptomatske mitralne insuficijencije rešavaju se hirurški (rekonstrukcija zaliska ili ugradnja veštačkog zaliska).

stetoskop.info