nedjelja, 1. travnja 2012.

Insuficijencija plućne valvule


Insuficijencija zalistaka je nedovoljno zatvaranje zalistaka plućne arterije za vrijeme sistole desne komore. Rijetko se sreće kao organsko obolenje. Ako je reumatske etiologije, obično postoji istovremeno oštećenje i drugih valvula.

Simptomi i dijagnoza

Izolovana insuficijencija plućnih zalistaka često je asimptomatska. Tok je obično benigni, sem kad postoji istovremeno obolenje drugih valvula.

Fizički znaci

Blag ili grub dijastolni šum u II ili III međurebarnom prostoru u lijevo od grudne kosti. U organskoj insuficijenciji on je, karakteristično, mezodijastolni, crescendo-decrescendo tipa, niske frekvencije (ove njegove akustičke osobine pripisuju se malom gradijentu pritiska kroz ušće plućne arterije i, shodno tome, maloj brzini regurgitovane krvi).

Obično se čuje i sistolni ejekcioni šum relativne pulmonalne stenoze.

Pulmonalni ejekcioni »click« je čest nalaz.

Radiološki znaci

Hipertrofija desne komore i dilatacija plućne arterije.

Izražene pulsacije plućne arterije i njenih glavnih grana.

EKG znaci

Elektrokardiografski znaci hipertrofije desne komore, ali bez patoloških promjena. Nekada, blok desne grane.

Funkcionalni znaci

Kateterizacijom desnog srca nalazi se nizak dijastolni pritisak u plućnoj arteriji, identičan sa pritiskom u desnoj komori (što u zdravih osoba nije slučaj).

Angiokardiografski se može otkriti da se, poslije selektivne injekcije kontrasta u plućnu arteriju, ovaj regurgituje u desnu komoru.

Minimalni  dijagnostički program

Na dijagnozu insuficijencije plućnih zalistaka ukazuje nalaz dijastolnog šuma nad plućnom arterijom, znaci hipertrofije desne komore i široke, pulsirajuće, plućne  arterije.

Nedostaju periferni znaci aortne insuficijencije.

Za potvrdu dijagnoze može se primjeniti kateterizacija desnog srca i angiokardiografija.

Patofiziologija

Kao posljedica insuficijencije plućne valvule, nastaje hipertrofija desne komore, kao i njena dilatacija, tj. kompenzatorna pojava slična onoj u aortnoj insuficijenciji sa hipertrofijom i dilatacijom lijeve komore.

Prognoza

Obično zavise od pridruženog obolenja drugih valvula.
izvor:  www.vasdoktor.com
Više o zdravlju na:



Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.