subota, 7. travnja 2012.

Dekstrokardija


Dekstrokardija je stanje kod koga se srce nalazi sa desne, umesto sa leve strane i srčane šupljine su postavljene obrnuto. Pri tome su leva pretkomora i komora na desnoj strani, a desna pretkomora i komora na levoj.
Uzrok nastanka
Uzrok nastanka je nepoznat. Može se naći u sklopu " situs viscerum inversus".
Klinička slika
Ukoliko je srce formirano bez defekata i mana, nema nikakvih simptoma i dekstrokardija ne utiče na rast i razvoj deteta.
Lečenje
Ukoliko nema simptoma nema potebe za lečenjem, ukoliko postoje srčane mane, one se tretiraju isto kao kada se srce nalazi na levoj strani.

ww.stetoskop.info

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.