četvrtak, 8. ožujka 2012.

Valvularne mane srca

Anomalije srčanih zalistaka predstavljaju anomalije atrioventrikularnih (mitralnih i trikuspidalnih) i semilunarnih zalistaka (aortnih i pulmonalnih), bilo da je riječ o njihovom nepotpunom razvoju ili atreziji, suženju ušća (stenozi) lokalizovanom na samom ušću, ispod ušća ili iznad ušća, razvoju manjeg broja zalistaka, ili najzad anomalijom njihovog   pripajanja.

Vrste obolenja

Prema lokalizaciji poremećaja zalistaka, mogu  se podijeliti na:

Anomalije trikuspidalnih zalistaka, u koje dolaze:

•           trikuspidalna atrezija

•           trikuspidalna stenoza

•           trikuspidalna insuficijencija

•           Ebsteinova anomalija: anomalija pripajanja trikuspidalnih zalistaka;

Anomalije pulmonalnih zalistaka:

•           stenoza pulmonalne arterije

•           insuficijencija pulmonalne arterije;

Anomalije mitralnih zalistaka:

•           urođena mitralna stenoza

•           urođena mitralna insuficijencija

•           atrezija mitralnih zalistaka;

Anomalije aortnih zalistaka:

•           aortna stenoza

•           bikuspidalna aorta

•           fenestracija aortnih zalistaka.

Neke od ovih mana su obrađene posebno u posebnom poglavlju, kao što je stenoza plućne arterije, a neke imaju istu simptomatologiju, kliničke znake, funkcionalne poremećaje, tok i prognozu kao i stečene mane. Sve mane će biti posebno obrađene.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.